Trường phái Loan Đầu trong phong thủy không gian

Phong thủy học có rất nhiều trường phái, mỗi trường phái đều có cách nhìn và lý luận riêng. Nhưng về cơ bản có 2 phái chính : Phái Hình Thế ( Loan đầu ) và phái Lý khí.

truong phai loan dau trong phong thuy
Phong thủy về không gian trường phái Loan Đầu
- Loan đầu là chỉ môi trường tự nhiên lớn xung quanh ngoi nhà như : núi, sông, đường bộ,.... và căn cứ vào địa hình địa thế để sắp xếp bố cục cho ngôi nhà. Nói một cách khác dễ hiểu trường phái Loan Đầu là đại diện cho vị trí của các vật kiến trúc, đồ vật.
- Ví dụ như đặt đầu giường sát với tường, chân giường đối diện với của sổ, thành giường thì sát với tủ đầu giường, tức là ứng dụng về phương diện không gian các đồ vật trong phòng.

Các loại chính trong trường phái Loan Đầu

- Loan đầu được phân chia thành 2 loại chính : Ngoại loan đầuNội loan đầu. Ngoại loan đầu là chỉ phong thủy ở mội trường bên ngoài nhà, sắp xếp các đồ vật xung quanh nhà. Nội loan đầu là chỉ cách sắp xếp các đồ vật bên trong nhà.
- Ngoại loan đầu có ảnh hưởng rất lớn đối với việc sinh sống hằng ngày. Ví dụ khí trường của một số vật kiến trúc lớn hoặc công cụ giao thông lớn phát ra rất mạnh. Khí trường mạnh thường hay gặp đó là các thiết bị thu vệ tinh. Nếu trên trần nhà có lắp một chiếc chảo thu sóng từ thì có tác dụng lớn với nhà của bạn, nhưng với nhà đối diện khi nhìn thấy chiếc chảo này lại có thể vì thế mà gặp tai họa.
- Phạm vi ảnh hưởng của phong thủy sát tương đối lớn, tương đương phạm vi độ cao của 5 tầng nha. Nếu bạn muốn biết chiếc chảo song vệ tinh này có ảnh hưởng tới mình hay không thì phương pháp tính toán là : ở độ cao 5 tầng trên và 5 tầng dưới có thể bị ảnh hưởng.
- Loan đầu trong loại phong thủy nhất định phải được kết hợp với Lý khí mới có thể phán đoán được cát hung một cách chính xác nhất.
- Trái đấy không ngừng chuyển động mỗi năm, mỗi tháng, mỗi ngày và toàn bộ khí trường của vũ trụ đều không ngừng biến đổi, dẫn đến việc vào thời điểm và vị trí khác nhau lại có tính cát hung khác nhau.Bài viết liên quan: