12 con giáp và hướng nhà nên kiêng kỵ trong Bát Trạch

Trong phái Bát Trạch, hướng nhà là do cổng hay cửa chính quyết định và từ đó sẽ tạo ra hung cát cho ngôi nhà của gia chủ. Đây là nơi người ra vào nhiều nhất, nơi thu nạp sinh khí cho cả căn nhà. Nếu hướng cửa đặt ở hướng tốt thì sẽ thu nạp được rất nhiều sinh khí giúp gia chủ thịnh vượng. Nếu phạm phải hướng không tốt sẽ thu nạp kung khí gây tổn hại cho sự thịnh vượng của các thành viên trong gia đình.

chon huong nha theo tuoi 12 con giap
Bát trạch chọn hướng nhà theo 8 hướng

1. Hướng nhà cho người tuổi Tý

- Người tuổi Tý nên chọn hướng Mặt nhà - Lưng nhà :
 +  Tây - Đông
 + Đông - Tây
 +  Nam - Bắc.
- Người tuổi Tý kỵ chọn hướng Mặt nhà - Lưng nhà:
+ Bắc - Nam

2. Hướng nhà cho người tuổi Sửu

- Người tuổi Sửu nên chọn hướng Mặt nhà - Lưng nhà :
+ Nam - Bắc 
+ Bắc - Nam
+ Đông - Tây
- Người tuổi Sửu kỵ chọn hướng Mặt nhà - Lưng nhà :
+ Tây - Đông

3. Hướng nhà cho người tuổi Dần

- Người tuổi Dần nên chọn hướng Mặt nhà - Lưng nhà :
+ Bắc - Nam 
+ Tây - Đông
- Người tuổi Dần kỵ chọn hướng Mặt nhà - Lưng nhà :
+ Nam - Bắc
+ Đông - Tây

4. Hướng nhà cho người tuổi Mão

- Người tuổi Dần nên chọn hướng Mặt nhà - Lưng nhà :
+ Nam - Bắc
+ Bắc - Nam
+ Tây - Đông
- Người tuổi Dần kỵ chọn hướng Mặt nhà - Lưng nhà :
+ Đông - Tây

5. Hướng nhà cho người tuổi Thìn

- Người tuổi Dần nên chọn hướng Mặt nhà - Lưng nhà :
+ Đông - Tây
+ Tây - Đông
+ Nam - Bắc
- Người tuổi Dần kỵ chọn hướng Mặt nhà - Lưng nhà :
+ Bắc - Nam

6. Hướng nhà cho người tuổi Tỵ

- Người tuổi Dần nên chọn hướng Mặt nhà - Lưng nhà :
+ Nam - Bắc
+ Bắc - Nam
+ Đông - Tây
- Người tuổi Dần kỵ chọn hướng Mặt nhà - Lưng nhà :
+ Tây - Đông

7. Hướng nhà cho người tuổi Ngọ

- Người tuổi Dần nên chọn hướng Mặt nhà - Lưng nhà :
+ Tây - Đông
+ Đông - Tây
+ Bắc - Nam
- Người tuổi Dần kỵ chọn hướng Mặt nhà - Lưng nhà :
+ Nam - Bắc

8. Hướng nhà cho người tuổi Mùi

- Người tuổi Dần nên chọn hướng Mặt nhà - Lưng nhà :
+ Tây - Đông
+ Bắc - Nam
+ Nam - Bắc
- Người tuổi Dần kỵ chọn hướng Mặt nhà - Lưng nhà :
+ Đông - Tây

9. Hướng nhà cho người tuổi Thân

- Người tuổi Dần nên chọn hướng Mặt nhà - Lưng nhà :
+ Nam - Bắc
+ Đông - Tây
+ Tây - Đông
- Người tuổi Dần kỵ chọn hướng Mặt nhà - Lưng nhà :
+ Bắc - Nam

10. Hướng nhà cho người tuổi Dậu

- Người tuổi Dần nên chọn hướng Mặt nhà - Lưng nhà :
+ Bắc Nam
+ Nam - Bắc
+ Đông - Tây
- Người tuổi Dần kỵ chọn hướng Mặt nhà - Lưng nhà :
+ Tây - Đông

11. Hướng nhà cho người tuổi Tuất

- Người tuổi Dần nên chọn hướng Mặt nhà - Lưng nhà :
+ Bắc - Nam
+ Đông - Tây
+ Tây - Đông
- Người tuổi Dần kỵ chọn hướng Mặt nhà - Lưng nhà :
+ Nam - Bắc

12. Hướng nhà cho người tuổi Hợi

- Người tuổi Dần nên chọn hướng Mặt nhà - Lưng nhà :
+ Bắc - Nam
+ Nam - Bắc
+ Tây - Đông
- Người tuổi Dần kỵ chọn hướng Mặt nhà - Lưng nhà :
+ Đông - Tây

Blog Phong thủy học - Thế giới tâm linh


Bài viết liên quan: